Tuesday, 06/12/2022 - 14:45|
Số hiệu:
tổ chức “Hội thi chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS, THPT năm 2022”
Ngày ban hành:
14/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông năm học 2022-2023 và Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023-2024
Ngày ban hành:
12/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
3395/SGDĐT-GDTrH-GDTX
Ngày ban hành:
12/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
Kiểm tra công tác quản lý chuyên môn bậc trung học - năm học 2022-2023
Ngày ban hành:
06/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
3309/KH-SGDĐT
Ngày ban hành:
06/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
3295/KH-SGDĐT
Ngày ban hành:
05/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
3270/SGDĐT-GDTrH-GDTX
Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
3140/SGDĐT-GDTrH-GDTX
Ngày ban hành:
26/09/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 553
Hôm qua : 1.969
Năm 2022 : 2.053.766