Wednesday, 26/01/2022 - 14:47|
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP GIAI ĐOẠN 2021-2030”

Một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành GDĐT tỉnh An Giang trong thời gian tới là thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1373/QĐ/TTg, được cụ thể hóa tại tỉnh An Giang theo Kế hoạch số 685/KH-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân tỉnh đã phê duyệt.

Theo đó, mục tiêu là tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, có các giải pháp cụ thể theo tình hình thực tế tại địa phương; tiếp tục xây dựng xã hội học tập dựa trên nền tảng phát triển đồng thời gắn kết liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, tạo các cơ hội học tập công bằng và điều kiện thuận lợi để mọi người trong xã hội được tham gia học tập, nhất là các đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số và miền núi, người bị thiệt thòi, yếu thế trong xã hội…

Trước mắt, theo lộ trình mục tiêu giai đoạn từ 2021 đến 2025, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục: Toàn tỉnh đạt phổ cập xóa mù chữ, trong đó có 45% huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 100% các huyện hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 55% các huyện, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo; 100% các huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 100% các huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 trong đó 45% huyện đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 3, tỉnh đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 2; Đến năm 2030 xóa mù chữ và phổ cập giáo dục có 73% huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 73% huyện hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo; 100% các huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 55% các huyện đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 3, tỉnh đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 2;  60% công dân đạt danh hiệu công dân học tập theo các tiêu chí và do cơ quan có thẩm quyền ban hành; 55% các huyện được công nhận danh hiệu huyện học tập… đây là những mục tiêu hết sức khó khăn nhất là phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp hết sức quyết liệt như tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục, hình thành ý thức học tập, cũng như lợi ích của việc học tập cho thế hệ trẻ. Vai trò của các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, huy động học sinh ra lớp học theo đúng độ tuổi, tích cực tham gia thực hiện công tác điều tra phổ cập và xóa mù chữ…từ nguồn ngân sách và xã hội hóa nhằm khai thác có hiệu quả công năng của các trung tâm học tập cộng đồng; kiện toàn tổ chức của các trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với điều kiện của địa phương và các quy định của pháp luật; khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân xây dựng, duy trì thói quen tự học, ý thức học tập suốt đời…

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được thời gian qua, theo lộ trình thực hiện đề án giai đoạn 2021-2025 có được những kết quả như mong muốn cần phải có sự phối hợp với nhiều cấp, ban, ngành liên quan trong tỉnh. Hy vọng thời gian tới, dịch bệnh qua đi, cùng sự quyết tâm và đồng lòng, chúng ta tin tưởng các mục tiêu nêu trên sẽ về đích sớm hơn dự định./.

                                                                                                                                                                                         Thành An- Phòng GDTrH-GDTX


Tác giả: Võ Thành An (Phòng GDTrH và GDTX)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
Hôm nay : 1.104
Hôm qua : 2.012
Năm 2022 : 85.179