Wednesday, 29/11/2023 - 14:46|
 • Thông báo kết quả kiểm tra công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2022-2023
  | Thanh Tra | 63 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kết quả kiểm tra công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2022-2023
 • Thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý thu chi đầu năm học và xã hội hóa năm học 2022-2023
  | Thanh Tra | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý thu chi đầu năm học và xã hội hóa năm học 2022-2023
 • Thông báo kết quả kiểm tra Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2023
  | Thanh Tra | 29 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kết quả kiểm tra Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2023
 • Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ quý 3 năm 2023
  | Thanh Tra | 30 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ quý 3 năm 2023
 • Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ quý 2 năm 2023
  | Thanh Tra | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ quý 2 năm 2023
 • Thông báo kết quả kiểm tra DTHT tại các CSGD thành phố Long Xuyên
  | Thanh Tra | 23 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kết quả kiểm tra DTHT tại các CSGD thành phố Long Xuyên
 • Thông báo kết quả kiểm tra DTHT tại các CSGD thị xã Tân Châu
  | Thanh Tra | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thông báo kết quả kiểm tra DTHT tại các CSGD thành phố Châu Đốc
  | Thanh Tra | 23 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kết quả kiểm tra DTHT tại các CSGD thành phố Châu Đốc
 • Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra
  | Thanh Tra | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra
 • Thông báo kết quả kiểm tra doanh nghiệp năm 2023
  | Thanh Tra | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông báo kết quả kiểm tra doanh nghiệp năm 2023
 • Kết luận thanh tra thực hiện công khai dan chủ tại THPT Quốc Thái
  | Thanh Tra | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
  Kết luận thanh tra thực hiện công khai dan chủ tại THPT Quốc Thái
 • Kết luận thanh tra công tác quản lý chuyên môn tại Phòng GDĐT và trường THPT An Phú
  | Thanh Tra | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
  Kết luận thanh tra công tác quản lý chuyên môn tại Phòng GDĐT và trường THPT An Phú
Thống kê
Hôm nay : 642
Hôm qua : 1.090
Năm 2023 : 1.154.914