Sunday, 16/05/2021 - 16:02|
 • Kế hoạch phòng chống tham nhũng
  | chungnb | 650 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiếp công dân
  | chungnb | 543 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Tình hình triển khai nhiệm vụ thanh tra 2018
  | 628 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Chương trình công tác năm học 2018-2019
  | 676 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác năm học 2017-2018
  | 453 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BC kinh tế xã hội 6 tháng
  | 525 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo chính thức năm học 2017-2018
  | 472 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Công khai đường dây nóng
  | 477 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Số liệu báo cáo tổng kết năm học 2016-2017
  | 562 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018
  | 540 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Các chỉ tiêu phát triển giáo dục
  | 601 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Đầu tư xây dựng CSVC trường học năm học 2015-2016
  | 461 lượt tải | 1 file đính kèm
Thống kê
Hôm nay : 1.209
Năm 2021 : 204.059
Nội dung đang được cập nhật.