Sunday, 26/09/2021 - 01:08|
 • Kế hoạch phòng chống tham nhũng
  | chungnb | 1041 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiếp công dân
  | chungnb | 931 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Tình hình triển khai nhiệm vụ thanh tra 2018
  | 1017 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Chương trình công tác năm học 2018-2019
  | 1061 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác năm học 2017-2018
  | 825 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BC kinh tế xã hội 6 tháng
  | 945 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo chính thức năm học 2017-2018
  | 850 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Công khai đường dây nóng
  | 847 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Số liệu báo cáo tổng kết năm học 2016-2017
  | 948 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018
  | 953 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Các chỉ tiêu phát triển giáo dục
  | 988 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Đầu tư xây dựng CSVC trường học năm học 2015-2016
  | 834 lượt tải | 1 file đính kèm
Thống kê
Hôm nay : 31
Hôm qua : 2.714
Năm 2021 : 716.772
Nội dung đang được cập nhật.