Sunday, 24/10/2021 - 17:03|

Kết luận thanh tra về việc thanh tra thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 11/06/2020 464 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:

Kết luận thanh tra về việc thanh tra thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thống kê
Hôm nay : 1.175
Hôm qua : 2.134
Năm 2021 : 786.580