Thứ tư, 29/11/2023 - 16:50|
 • Lê Trọng Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0911504405
  • Email:
   lttri03@angiang.gov.vn
 • Huỳnh Thanh Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Email:
   htvu04@angiang.gov.vn
 • Nguyễn Văn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   nvlam05@angiang.gov.vn
 • Nguyễn Thế Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên chính
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0989023568
Thống kê
Hôm nay : 763
Hôm qua : 1.090
Năm 2023 : 1.155.035