Tuesday, 06/12/2022 - 13:48|
 • Đặng Thị Vớn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0939413222
  • Email:
   dtvon@angiang.gov.vn
 • Nguyễn Duy Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   ndtan05@angiang.gov.vn
 • Quách Tấn Triều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0918717060
  • Email:
   qttrieu@angiang.gov.vn
Thống kê
Hôm nay : 492
Hôm qua : 1.969
Năm 2022 : 2.053.705