Sunday, 24/10/2021 - 16:30|
Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Thanh Liên
Họ và tên Phạm Thị Thanh Liên
Giới tính Nữ
Chức vụ Chuyên viên
Email pttlien@angiang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thống kê
Hôm nay : 1.021
Hôm qua : 2.134
Năm 2021 : 786.426