Sunday, 24/10/2021 - 16:03|
Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Vớn
Họ và tên Đặng Thị Vớn
Giới tính Nữ
Chức vụ Trưởng phòng
Email dtvon@angiang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thống kê
Hôm nay : 990
Hôm qua : 2.134
Năm 2021 : 786.395