Sunday, 24/10/2021 - 16:44|
Thông tin chi tiết:
Võ Bình Thư
Họ và tên Võ Bình Thư
Ngày tháng năm sinh 28/02/1965
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Giám đốc
Trình độ Đại học
Địa chỉ 12 Lê Triệu Kiết, Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang
Điện thoại 02963.856617
Email vbthu@angiang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: Thanh tra; giáo dục mầm non; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi; công tác chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng cơ bản.

- Phụ trách các phòng: Thanh tra; Chính trị, tư tưởng; Kế hoạch- Tài chính (Xây dựng cơ bản); Giáo dục Mầm non- Giáo dục Tiểu học (Giáo dục Mầm non).

- Phụ trách địa bàn: Huyện Chợ Mới, huyện An Phú, huyện Phú Tân.

- Phối hợp với đoàn thể, hội: Hội Cựu Giáo chức.

       - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: Thanh tra; giáo dục mầm non; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi; công tác chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng cơ bản.

- Phụ trách các phòng: Thanh tra; Chính trị, tư tưởng; Kế hoạch- Tài chính (Xây dựng cơ bản); Giáo dục Mầm non- Giáo dục Tiểu học (Giáo dục Mầm non).

- Phụ trách địa bàn: Huyện Chợ Mới, huyện An Phú, huyện Phú Tân.

- Phối hợp với đoàn thể, hội: Hội Cựu Giáo chức.

       - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

Thống kê
Hôm nay : 1.036
Hôm qua : 2.134
Năm 2021 : 786.441