Sunday, 24/10/2021 - 17:12|
Thông tin chi tiết:
Trần Tuấn Khanh
Họ và tên Trần Tuấn Khanh
Ngày tháng năm sinh 17/05/1977
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Giám đốc
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 02963.859604
Email ttkhanh@angiang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: Giáo dục trung học; công tác phổ cập giáo dục THCS; giáo dục dân tộc; giáo dục thường xuyên; công tác kế hoạch- tài chính; công tác quản lý, khai thác, bảo quản thiết bị trường học.

- Phụ trách các phòng: Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên; Kế hoạch- Tài chính.

- Phụ trách địa bàn: Tp. Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn.

- Phối hợp với đoàn thể, hội: Hội Khuyến học.

       - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: Giáo dục trung học; công tác phổ cập giáo dục THCS; giáo dục dân tộc; giáo dục thường xuyên; công tác kế hoạch- tài chính; công tác quản lý, khai thác, bảo quản thiết bị trường học.

- Phụ trách các phòng: Giáo dục Trung học và Giáo dục thường xuyên; Kế hoạch- Tài chính.

- Phụ trách địa bàn: Tp. Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn.

- Phối hợp với đoàn thể, hội: Hội Khuyến học.

       - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

Thống kê
Hôm nay : 1.181
Hôm qua : 2.134
Năm 2021 : 786.586