Sunday, 24/10/2021 - 15:53|
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Ngọc Diễm
Họ và tên Trần Thị Ngọc Diễm
Ngày tháng năm sinh 27/10/1976
Giới tính Nữ
Chức vụ Giám đốc
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 02963.981268
Email ttndiem@angiang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động của Sở GDĐT.

- Trực tiếp, chỉ đạo điều hành lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, công tác pháp chế; tổng hợp; thống kê; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính, công nghệ thông tin.

- Phụ trách phòng: Tổ chức cán bộ; Văn phòng cơ quan Sở GDĐT.

- Phụ trách địa bàn: Tp. Long Xuyên, huyện Châu Thành.

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động của Sở GDĐT.

- Trực tiếp, chỉ đạo điều hành lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, công tác pháp chế; tổng hợp; thống kê; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính, công nghệ thông tin.

- Phụ trách phòng: Tổ chức cán bộ; Văn phòng cơ quan Sở GDĐT.

       - Phụ trách địa bàn: Tp. Long Xuyên, huyện Châu Thành.

Thống kê
Hôm nay : 982
Hôm qua : 2.134
Năm 2021 : 786.387