Sunday, 24/10/2021 - 16:35|
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Quốc Khanh
Họ và tên Nguyễn Quốc Khanh
Ngày tháng năm sinh 26/03/1972
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Giám đốc
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 02963.859603
Email nqkhanh01@angiang.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: Giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, công tác thư viện trường học, giáo dục chuyên nghiệp, khảo thí và kiểm định chất lượng.

- Phụ trách các phòng: Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học (Giáo dục Tiểu học); Khảo thí và Kiểm định chất lượng.

- Phụ trách địa bàn: Thị xã Tân Châu, huyện Châu Phú, huyện Thoại Sơn

- Phối hợp với đoàn thể, hội: Công đoàn ngành GDĐT.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực công tác: Giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, công tác thư viện trường học, giáo dục chuyên nghiệp, khảo thí và kiểm định chất lượng.

- Phụ trách các phòng: Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học (Giáo dục Tiểu học); Khảo thí và Kiểm định chất lượng.

- Phụ trách địa bàn: Thị xã Tân Châu, huyện Châu Phú, huyện Thoại Sơn

- Phối hợp với đoàn thể, hội: Công đoàn ngành GDĐT.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

Thống kê
Hôm nay : 1.026
Hôm qua : 2.134
Năm 2021 : 786.431