Tuesday, 11/05/2021 - 21:18|

Danh sách trường trực thuộc Phòng
Địa chỉ trường: ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.688287
Email trường: thcsbinhlong.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Ngô Phúc Nguyên
SĐT hiệu trưởng: '02963.688287
Email hiệu trưởng: thcsbinhlong.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình An, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.898060
Email trường: thcsbinhphu.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Mai Minh Chánh
SĐT hiệu trưởng: '02963.898060
Email hiệu trưởng: thcsbinhphu.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.889824
Email trường: thcsbinhmy.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Tiền
SĐT hiệu trưởng: '02963.889824
Email hiệu trưởng: thcsbinhmy.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.671002
Email trường: thcsbinhthuy.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Minh Bạch
SĐT hiệu trưởng: '02963.671002
Email hiệu trưởng: thcsbinhthuy.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Tây An, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.815283
Email trường: thcsthanhmytay.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Văn Trung
SĐT hiệu trưởng: '02963.815283
Email hiệu trưởng: thcsthanhmytay.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Hưng Lợi, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.815143
Email trường: thcsdaohuucanh.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Cao Chưởng Phong
SĐT hiệu trưởng: '02963.815143
Email hiệu trưởng: thcsdaohuucanh.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Long An, xã Ô Long Vĩ , huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.677427
Email trường: thcsolongvi.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Duong Thanh Long
SĐT hiệu trưởng: '02963.677427
Email hiệu trưởng: thcsolongvi.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.688389
Email trường: thcsvinhthanhtrung01.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thái Bình
SĐT hiệu trưởng: '02963.688389
Email hiệu trưởng: thcsvinhthanhtrung01.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Lộc, Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.689619
Email trường: thcscaidau.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phùng Văn Thảo
SĐT hiệu trưởng: '02963.689619
Email hiệu trưởng: thcscaidau.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Hưng II, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.889013
Email trường: thdbinhmy.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Âu Diễm Trang
SĐT hiệu trưởng: '02963.889013
Email hiệu trưởng: thdbinhmy.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Khánh Phát, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.863044
Email trường: thcskhanhhoa.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Dũng
SĐT hiệu trưởng: '02963.863044
Email hiệu trưởng: thcskhanhhoa.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.673520
Email trường: thcsmyduc.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Tô Bá Hấn
SĐT hiệu trưởng: '02963.673520
Email hiệu trưởng: thcsmyduc.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.886483
Email trường: thcsmyphu.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Văn Luân
SĐT hiệu trưởng: '02963.886483
Email hiệu trưởng: thcsmyphu.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.815793
Email trường: thcsvinhthanhtrung02.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tuyết Nga
SĐT hiệu trưởng: '02963.815793
Email hiệu trưởng: thcsvinhthanhtrung02.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường:  ấP Bình Trung, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: 915728440
Email trường: thbbinhmy.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đào Hữu Điền
SĐT hiệu trưởng: 915728440
Email hiệu trưởng: thbbinhmy.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Lợi, xã Bình Chánh,, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: 2693679069
Email trường: thbbinhchanh.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thành Đến
SĐT hiệu trưởng: 2693679069
Email hiệu trưởng: thbbinhchanh.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Hoà, TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.688205
Email trường: thattcaidau.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Anh Tú
SĐT hiệu trưởng: '02963.688205
Email hiệu trưởng: thattcaidau.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Chánh, xã Bình long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.688289
Email trường: thabinhlong.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thành Hưng
SĐT hiệu trưởng: '02963.688289
Email hiệu trưởng: thabinhlong.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Phước, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.679011
Email trường: thabinhchanh.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Hoàng Sơn
SĐT hiệu trưởng: '02963.679011
Email hiệu trưởng: thabinhchanh.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Chánh Hưng, xã Bình Long,, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.687560
Email trường: thcbinhlong.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Bá Lộc
SĐT hiệu trưởng: '02963.687560
Email hiệu trưởng: thcbinhlong.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.688641
Email trường: thbvinhthanhtrung.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Bùi Quốc Thịnh
SĐT hiệu trưởng: '02963.688641
Email hiệu trưởng: thbvinhthanhtrung.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.671016
Email trường: thbbinhthuy.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Bá Linh
SĐT hiệu trưởng: '02963.671016
Email hiệu trưởng: thbbinhthuy.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Thới, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.815502
Email trường: thcbinhphu.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Đặng Ngọc Hân
SĐT hiệu trưởng: '02963.815502
Email hiệu trưởng: thcbinhphu.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Chánh Hưng, xã Bình Long , huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.688684
Email trường: thbbinhlong.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Tâm
SĐT hiệu trưởng: '02963.688684
Email hiệu trưởng: thbbinhlong.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Hưng Trung, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.675113
Email trường: thbdaohuucanh.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Mai Hoàng Quỳnh
SĐT hiệu trưởng: '02963.675113
Email hiệu trưởng: thbdaohuucanh.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Minh, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.681096
Email trường: thcbinhmy.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trương Văn Cường
SĐT hiệu trưởng: '02963.681096
Email hiệu trưởng: thcbinhmy.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Hưng Thới, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.815146
Email trường: thadaohuucanh.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đoàn Văn Khuyên
SĐT hiệu trưởng: '02963.815146
Email hiệu trưởng: thadaohuucanh.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Quý, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.671024
Email trường: thabinhthuy.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lý Hòa An
SĐT hiệu trưởng: '02963.671024
Email hiệu trưởng: thabinhthuy.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.889834
Email trường: thabinhmy.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Bửu Lâm
SĐT hiệu trưởng: '02963.889834
Email hiệu trưởng: thabinhmy.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.575111
Email trường: thdmyduc.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Châu Minh Tông
SĐT hiệu trưởng: '02963.575111
Email hiệu trưởng: thdmyduc.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Khánh Bình, xã Khánh Hòa , huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.863049
Email trường: thakhanhhoa.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Trọng Đông Thảo
SĐT hiệu trưởng: '02963.863049
Email hiệu trưởng: thakhanhhoa.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.886376
Email trường: thckhanhhoa.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hứa Thành Công
SĐT hiệu trưởng: '02963.886376
Email hiệu trưởng: thckhanhhoa.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Long An, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.677015
Email trường: thaolongvi.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Nhật Thanh
SĐT hiệu trưởng: '02963.677015
Email hiệu trưởng: thaolongvi.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.679054
Email trường: thabinhphu.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Văn Hừng
SĐT hiệu trưởng: '02963.679054
Email hiệu trưởng: thabinhphu.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.671142
Email trường: thcbinhthuy.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phạm Văn Huy
SĐT hiệu trưởng: '02963.671142
Email hiệu trưởng: thcbinhthuy.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.688851
Email trường: thcvinhthanhtrung.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Phuông
SĐT hiệu trưởng: '02963.688851
Email hiệu trưởng: thcvinhthanhtrung.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh An, Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.815178
Email trường: thdvinhthanhtrung.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lã Thị Kim Thành
SĐT hiệu trưởng: '02963.815178
Email hiệu trưởng: thdvinhthanhtrung.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Mỹ Bình, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.815221
Email trường: thcthanhmytay.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Văn Thảo
SĐT hiệu trưởng: '02963.815221
Email hiệu trưởng: thcthanhmytay.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Ba Xưa, xã Thạnh Mỹ Tây , huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.815145
Email trường: thbthanhmytay.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Mai Việc Nhân
SĐT hiệu trưởng: '02963.815145
Email hiệu trưởng: thbthanhmytay.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.503071
Email trường: thcmyduc.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hầu Hồng Chen
SĐT hiệu trưởng: '02963.503071
Email hiệu trưởng: thcmyduc.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Long Phú, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.677009
Email trường: thcolongvi.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Tùng
SĐT hiệu trưởng: '02963.677009
Email hiệu trưởng: thcolongvi.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Mỹ Trung , xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.886260
Email trường: thbmyphu.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phan Hùng Dũng
SĐT hiệu trưởng: '02963.886260
Email hiệu trưởng: thbmyphu.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Long Bình, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: 967161266
Email trường: thbolongvi.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Vũ Anh Tuấn
SĐT hiệu trưởng: 967161266
Email hiệu trưởng: thbolongvi.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Khánh Hòa, Xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.886224
Email trường: thbkhanhhoa.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Phương Thảo
SĐT hiệu trưởng: '02963.886224
Email hiệu trưởng: thbkhanhhoa.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.863139
Email trường: thbmyduc.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Nguồn
SĐT hiệu trưởng: '02963.863139
Email hiệu trưởng: thbmyduc.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.688641
Email trường: thavinhthanhtrung.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lữ Tấn Vũ
SĐT hiệu trưởng: '02963.688641
Email hiệu trưởng: thavinhthanhtrung.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Tiến, TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.688843
Email trường: thbttcaidau.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phạm Vũ Phương
SĐT hiệu trưởng: '02963.688843
Email hiệu trưởng: thbttcaidau.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Mỹ Lợi , xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.886228
Email trường: thamyphu.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Văn Thông
SĐT hiệu trưởng: '02963.886228
Email hiệu trưởng: thamyphu.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Tây An, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.815334
Email trường: thathanhmytay.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Văn Giàu
SĐT hiệu trưởng: '02963.815334
Email hiệu trưởng: thathanhmytay.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Thới, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.671032
Email trường: mgbinhthuy.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lâm Thị Trúc Linh
SĐT hiệu trưởng: '02963.671032
Email hiệu trưởng: mgbinhthuy.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.687187
Email trường: mgbinhlong.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phan Phương Hồng
SĐT hiệu trưởng: '02963.687187
Email hiệu trưởng: mgbinhlong.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.886179
Email trường: thamyduc.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Sở
SĐT hiệu trưởng: '02963.886179
Email hiệu trưởng: thamyduc.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Thạnh, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.679380
Email trường: mgbinhchanh.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Đạm
SĐT hiệu trưởng: '02963.679380
Email hiệu trưởng: mgbinhchanh.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.898107
Email trường: mgbinhphu.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngọc Trinh
SĐT hiệu trưởng: '02963.898107
Email hiệu trưởng: mgbinhphu.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.889991
Email trường: mnbinhmy.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phan Thị Ngọc Hân
SĐT hiệu trưởng: '02963.889991
Email hiệu trưởng: mnbinhmy.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Hưng Thới, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.675094
Email trường: mgdaohuucanh.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mẩm
SĐT hiệu trưởng: '02963.675094
Email hiệu trưởng: mgdaohuucanh.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Lộc, Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.685225
Email trường: mnttcaidau.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đoàn Thị Tuyết Mai
SĐT hiệu trưởng: '02963.685225
Email hiệu trưởng: mnttcaidau.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Qưới, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: 02966273593
Email trường: mgsonca.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thị Huỳnh Thu Thảo
SĐT hiệu trưởng: 02966273593
Email hiệu trưởng: mgsonca.chauphu@angiang.gov.vn
Trang Điện tử: mgsonca.pgddtchauphu.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.676377
Email trường: mgthanhmytay.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đặng Thị Cúc
SĐT hiệu trưởng: '02963.676377
Email hiệu trưởng: mgthanhmytay.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.815230
Email trường: mnthanhmytay.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Thanh Nhã
SĐT hiệu trưởng: '02963.815230
Email hiệu trưởng: mnthanhmytay.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.647074
Email trường: mgmyphu.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Trang
SĐT hiệu trưởng: '02963.647074
Email hiệu trưởng: mgmyphu.chauphu@angiang.gov.vn
Trang Điện tử: mgmyphu.pgddtchauphu.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Long An, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.677177
Email trường: mgolongvi.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Thu Thảo
SĐT hiệu trưởng: '02963.677177
Email hiệu trưởng: mgolongvi.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.682061
Email trường: mgvinhthanhtrung.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đỗ Thị Thùy Linh
SĐT hiệu trưởng: '02963.682061
Email hiệu trưởng: mgvinhthanhtrung.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.886371
Email trường: mnhoamai.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Minh Thi
SĐT hiệu trưởng: '02963.886371
Email hiệu trưởng: mnhoamai.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.575125
Email trường: mgmyduc.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thị Thúy Hồng
SĐT hiệu trưởng: '02963.575125
Email hiệu trưởng: mgmyduc.chauphu@angiang.gov.vn
Trang Điện tử: mgmyduc.pgddtchauphu.edu.vn
Địa chỉ trường: ấp Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.647282
Email trường: mgkhanhhoa.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trương Thị Thanh Thúy
SĐT hiệu trưởng: '02963.647282
Email hiệu trưởng: mgkhanhhoa.chauphu@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Khánh Phát, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
SĐT trường: '02963.795016
Email trường: mnkhanhhoa.chauphu@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phạm Thùy Linh
SĐT hiệu trưởng: '02963.795016
Email hiệu trưởng: mnkhanhhoa.chauphu@angiang.gov.vn