Tuesday, 11/05/2021 - 20:28|

Danh sách trường trực thuộc Phòng
Địa chỉ trường: ấp Phú An, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.3859323
Email trường: mgphuhoa.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng:
SĐT hiệu trưởng: '0296.3859323
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Kinh Đào- xã Phú Thuận huyện TS - AG
SĐT trường: '0296.217601
Email trường: mgphuthuan.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng:
SĐT hiệu trưởng: '0296.217601
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Thoại Sơn - AG
SĐT trường:
Email trường:
Tên hiệu trưởng: Đặng Mỹ Thúy
SĐT hiệu trưởng:
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Lợi-xã Vĩnh Khánh-TS-AS
SĐT trường: '0296.3871386
Email trường: mgvinhkhanh.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đinh Thị Thanh Hoa
SĐT hiệu trưởng: '0296.3871386
Email hiệu trưởng: dtthoa@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tây Bình B, xã Vĩnh Chánh huyện TS-AG
SĐT trường: '0296.3721597
Email trường: mgvinhchanh.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Diệu Hiền
SĐT hiệu trưởng: '0296.3721597
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Động sơn 2, Thị trấn Núi sập ,Thoại sơn, An giang
SĐT trường: '0296.3870283
Email trường: mgttnuisap.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Thúy Diễm
SĐT hiệu trưởng: '0296.3870283
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Hòa Thành, Định Thành, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.6279151
Email trường: mgdinhthanh.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Phương Thảo
SĐT hiệu trưởng: '0296.6279151
Email hiệu trưởng: ptthong02@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Mỹ Thới-Định Mỹ-Thoại Sơn-An Giang
SĐT trường: '0296.2477055
Email trường: mgdinhmy.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Xuân Như
SĐT hiệu trưởng: '0296.2477055
Email hiệu trưởng: lkphuong@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
SĐT trường: '0296.3736023
Email trường: mgvinhphu.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Khưu Thị Mỹ Huệ
SĐT hiệu trưởng: '0296.3736023
Email hiệu trưởng: ktmhue@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tây Bình - Xã Vĩnh Trạch
SĐT trường: 0''0296..626.9898
Email trường: mgvinhtrach.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Khưu Thị Cẩm Hương
SĐT hiệu trưởng: 0''0296..626.9898
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Nam Huề, Xã Bình Thành, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: 0''0296.3.713.007
Email trường: mgthoaigiang.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thúy Hoa
SĐT hiệu trưởng: 0''0296.3.713.007
Email hiệu trưởng: ntthoa03@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Bắc Thạnh, Xã Thoại Giang, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.2477224
Email trường: mgbinhthanh.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Bùi Thị Kiều Oanh
SĐT hiệu trưởng: '0296.2477224
Email hiệu trưởng: btkoanh@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tân Hiệp A thị trấn Óc Eo Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.259670
Email trường: mgttoceo.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Ngô Hồng Thanh Triết
SĐT hiệu trưởng: '0296.259670
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Sơn Tân, xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.3731176
Email trường: mgvongdong.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đinh Thị Hằng Nga
SĐT hiệu trưởng: '0296.3731176
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tân Phú, xã Mỹ Phú Đông,Huyện Thoại Sơn,An Giang
SĐT trường: '0296.3730071
Email trường: mgmyphudong.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phạm Thị Mai Phượng
SĐT hiệu trưởng: '0296.3730071
Email hiệu trưởng: ptmphuong@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tân Vọng, Vọng Thê, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.2477088
Email trường: mgvongthe.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đặng Thị Tuyết
SĐT hiệu trưởng: '0296.2477088
Email hiệu trưởng: dttuyet@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Hiệp, xã An Bình, huyện Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.3897379
Email trường: mganbinh.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lâm Kim Ngà
SĐT hiệu trưởng: '0296.3897379
Email hiệu trưởng: lknga@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Thuận, xã Tây Phú, Thoại Sơn,An giang
SĐT trường: '0296.3897453
Email trường: mgtayphu.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hạnh
SĐT hiệu trưởng: '0296.3897453
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Hòa Đông, TT Phú Hòa, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.6529797
Email trường: thbttphuhoa.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Văn Bên
SĐT hiệu trưởng: '0296.6529797
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Hòa Tây A, Phú Thuận, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.6279023
Email trường: thphuthuan.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Mai Thị Dính
SĐT hiệu trưởng: '0296.6279023
Email hiệu trưởng: mtdinh@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tây Bình B-Vĩnh Chánh-Thoại Sơn-An Giang
SĐT trường: '0296.6553939
Email trường: thavinhchanh.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Thanh Thư
SĐT hiệu trưởng: '0296.6553939
Email hiệu trưởng: tttthu@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Âp Tây Bình B, Vĩnh Chánh, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.6290450
Email trường: thbvinhchanh.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Phong
SĐT hiệu trưởng: '0296.6290450
Email hiệu trưởng: ntphong19@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Hữu, TT Phú Hòa, Thoại Sơn, AG
SĐT trường: 0''0296.3 878 013
Email trường: thattphuhoa.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Văn Cầu
SĐT hiệu trưởng: 0''0296.3 878 013
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang
SĐT trường: '0296.3871018
Email trường: thavinhkhanh.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Anh
SĐT hiệu trưởng: '0296.3871018
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.3736262
Email trường: thbvinhkhanh.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thành Trung
SĐT hiệu trưởng: '0296.3736262
Email hiệu trưởng: nttrung14@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Trung Phú 3, Vĩnh Phú, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.3736022
Email trường: thbvinhphu.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Thuận
SĐT hiệu trưởng: '0296.3736022
Email hiệu trưởng: nvthuan02@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Trung Bình Nhất, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường:
Email trường: thavinhtrach.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Phước Trung
SĐT hiệu trưởng:
Email hiệu trưởng: nptrung01@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tây Bình, Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, AnGiang
SĐT trường: '0296.6511119
Email trường: thbvinhtrach.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Phạn
SĐT hiệu trưởng: '0296.6511119
Email hiệu trưởng: nvphan01@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Mỹ Phú, Định Mỹ, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.2477100
Email trường: thbdinhmy.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng:
SĐT hiệu trưởng: '0296.2477100
Email hiệu trưởng: nvviet@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường:
SĐT trường:
Email trường: thavinhphu.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Hữu Minh
SĐT hiệu trưởng:
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Hòa Thành, xã Định Thành, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường:
Email trường: thadinhthanh.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phạm Nguyễn Quốc Tú
SĐT hiệu trưởng:
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Hòa Tân, xã Định Thành, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.6555559
Email trường: thbdinhthanh.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Quách Kinh Liên
SĐT hiệu trưởng: '0296.6555559
Email hiệu trưởng: qklien@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: mỹ Thành- Định Mỹ- Thoại Sơn-AG
SĐT trường: '0296.6516969
Email trường: thadinhmy.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Thanh Dũng
SĐT hiệu trưởng: '0296.6516969
Email hiệu trưởng: htdung06@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Nam Sơn, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.3879594
Email trường: thbttnuisap.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Hữu Toàn
SĐT hiệu trưởng: '0296.3879594
Email hiệu trưởng: vhtoan@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Nam Sơn, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.3879284
Email trường: thcttnuisap.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc
SĐT hiệu trưởng: '0296.3879284
Email hiệu trưởng: nngoc01@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
SĐT trường: '0296.3879245
Email trường: thattnuisap.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hồ Tấn Duy
SĐT hiệu trưởng: '0296.3879245
Email hiệu trưởng: htduy@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường:
SĐT trường:
Email trường: thabinhthanh.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Vương Hữu Danh
SĐT hiệu trưởng:
Email hiệu trưởng: vhdanh02@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 8683333775
Email trường: thbbinhthanh.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng Vân
SĐT hiệu trưởng: 8683333775
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Tây Bình, Thoại Giang, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.3879594
Email trường: thathoaigiang.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phạm Thanh Nghĩa
SĐT hiệu trưởng: '0296.3879594
Email hiệu trưởng: ptnghia@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Trung Bình, Thoại Giang, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.6290880
Email trường: thbthoaigiang.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trương Trọng Toàn
SĐT hiệu trưởng: '0296.6290880
Email hiệu trưởng: tttoan02@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Sơn Hòa, Vọng Đông, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.6282420
Email trường: thbvongdong.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Hữu Thành
SĐT hiệu trưởng: '0296.6282420
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấ Tân Mỹ, Mỹ Phú Đông, Thoại Son, An Giang
SĐT trường: '0296.3730375
Email trường: thmyphudong.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Hùng
SĐT hiệu trưởng: '0296.3730375
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp tân Đông, TT Óc Eo, Thoại sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.6259656
Email trường: thbttoceo.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Văn Đông
SĐT hiệu trưởng: '0296.6259656
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Sơn Lập, Vọng Đông, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.3731236
Email trường: thavongdong.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Ngô Nhật Tiếng
SĐT hiệu trưởng: '0296.3731236
Email hiệu trưởng: nntieng@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tân Vọng, xã Vọng Thê, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.3870209
Email trường: thvongthe.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Thị Tuyết Hoa
SĐT hiệu trưởng: '0296.3870209
Email hiệu trưởng: htthoa01@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tân Hiệp A, TT Óc Eo, Thoại Sơn, An Giàng
SĐT trường: '0296.6259661
Email trường: thattoceo.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hoàng Văn Khả
SĐT hiệu trưởng: '0296.6259661
Email hiệu trưởng: hvkha@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Kênh Đào – xã Phú Thuận -Thoại Sơn
SĐT trường: '0296.2476981
Email trường: thcsphuthuan.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Ngọc Phan
SĐT hiệu trưởng: '0296.2476981
Email hiệu trưởng: hnphan@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Hiệp, xã An Bình, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.3897036
Email trường: thanbinh.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Văn Hồng
SĐT hiệu trưởng: '0296.3897036
Email hiệu trưởng: lvhong@angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Thạnh, xă Tây Phú, Thoại Sơn, An Giang
SĐT trường: '0296.3897238
Email trường: thtayphu.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thanh Thậm
SĐT hiệu trưởng: '0296.3897238
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Hữu, TT Phú Hòa, Thoại Sơn
SĐT trường: '0296.6288577
Email trường: thcsttphuhoa.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Thoại
SĐT hiệu trưởng: '0296.6288577
Email hiệu trưởng: nhthoai01@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường:
SĐT trường:
Email trường: n@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phan Chu Tuấn
SĐT hiệu trưởng:
Email hiệu trưởng: pctuan@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Lợi – xã Vĩnh Khánh, Thoại Sơn
SĐT trường: ‘0''0296.3871379
Email trường: thcsvinhkhanh.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Huy Bình
SĐT hiệu trưởng: ‘0''0296.3871379
Email hiệu trưởng: nhbinh02@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Đông an, xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn
SĐT trường: 0''0296.3. 878.385
Email trường: thcsvinhchanh.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Công Tráng
SĐT hiệu trưởng: 0''0296.3. 878.385
Email hiệu trưởng: nctrang@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn
SĐT trường: '0296.3898191
Email trường: thcsvinhtrach.thoaiso
Tên hiệu trưởng: Khưu Hữu Văn
SĐT hiệu trưởng: '0296.3898191
Email hiệu trưởng: khvan@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ, Thoại Sơn
SĐT trường: 0''0296.6588988-0''0296.3891303
Email trường: thcsdinhmy.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Châu Mai
SĐT hiệu trưởng: 0296.6588988-'0296.3891303
Email hiệu trưởng:
Địa chỉ trường: Ấp Trung Phú 2 – xã Vĩnh Phú-Thoại Sơn
SĐT trường: '0296.3891699
Email trường: thcsvinhphu.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Thạch Thị Mỹ Chi
SĐT hiệu trưởng: '0296.3891699
Email hiệu trưởng:
Trang Điện tử: http://thcsvinhphuts.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Tây Sơn - TTNS - huyện Thoại Sơn
SĐT trường: '0296.3710890
Email trường: thcsnuisap.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Anh Tuấn
SĐT hiệu trưởng: '0296.3710890
Email hiệu trưởng: natuan07@angiang.gov.vn
Trang Điện tử: http://thcsnuisapts.edu.vn
Địa chỉ trường: Ấp Hòa Long – xã Định Thành
SĐT trường: '0296.3544442
Email trường: thcsdinhthanh.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Minh Luân
SĐT hiệu trưởng: '0296.3544442
Email hiệu trưởng: nmluan01@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Tây Binh, xã Thoại Giang, Thoại Sơn
SĐT trường:
Email trường: thcsbinhthanh.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: phan hữu chức
SĐT hiệu trưởng:
Email hiệu trưởng: phchuc@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Giang, Thoại Sơn
SĐT trường: '0296.626583
Email trường: thcsthoaigiang.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đỗ Quốc Tuấn
SĐT hiệu trưởng: '0296.626583
Email hiệu trưởng:
Địa chỉ trường: Ấp Tân Vọng – xã Vọng Thê
SĐT trường: '0296.6533777
Email trường: thcsvongthe.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Vũ Văn Quảng
SĐT hiệu trưởng: '0296.6533777
Email hiệu trưởng: vvquang01@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Sơn Tân, Vọng Đông, Thoại sơn
SĐT trường: 0''0296..6277077 - 0''0296.731034
Email trường: thcsvongdong.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Hoàng Ca
SĐT hiệu trưởng: 0''0296..6277077 - 0''0296.731034
Email hiệu trưởng:
Địa chỉ trường: Ấp Sơn Hiệp- xã An Bình, Thoại Sơn
SĐT trường: '0296.3738382
Email trường: thcsanbinh.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Thanh Thúy
SĐT hiệu trưởng: '0296.3738382
Email hiệu trưởng:
Địa chỉ trường: Ấp Phú Thạnh, xã Tây Phú, Thoại Sơn
SĐT trường: '0296.3879045
Email trường: thcstayphu.thoaison@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hồ Minh Triều
SĐT hiệu trưởng: '0296.3879045
Email hiệu trưởng: hmtrieu@angiang.gov.vn