Tuesday, 11/05/2021 - 20:49|

Danh sách trường trực thuộc Phòng
Địa chỉ trường: Khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.37733
Email trường: thcstttriton.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Ngô Thanh Tùng
SĐT hiệu trưởng: 0296.37733
Email hiệu trưởng: thcstttriton.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: http://thcstriton.edu.vn/
Địa chỉ trường: Ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.37871'029
Email trường: thcsluongantra.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phạm Thanh Bình
SĐT hiệu trưởng: 0296.37871'029
Email hiệu trưởng: thcsluongantra.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phước Lợi, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3873245
Email trường: thcsolam.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Chau Dương
SĐT hiệu trưởng: 0296.3873245
Email hiệu trưởng: thcsolam.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Ninh Hòa, xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3771051
Email trường: thcsantuc.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Bích Thục
SĐT hiệu trưởng: 0296.3771051
Email hiệu trưởng: thcsantuc.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Tô Thuận xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3774767
Email trường: thcsnuito.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Văn Mạnh
SĐT hiệu trưởng: 0296.3774767
Email hiệu trưởng: thcsnuito.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Tân Thạnh, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3892311
Email trường: thcstadanh.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Nhân Hậu
SĐT hiệu trưởng: 0296.3892311
Email hiệu trưởng: thcstadanh.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Tân An, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3873036
Email trường: thcstantuyen.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hồ Thị Phương Thúy
SĐT hiệu trưởng: 0296.3873036
Email hiệu trưởng: thcstantuyen.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp An Lộc, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3874271
Email trường: ptdtntthcs.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Chau Mô Ni Sóc Kha
SĐT hiệu trưởng: 0296.3874271
Email hiệu trưởng: ptdtntthcs.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp An Phước, xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.652029
Email trường: thvinhphuoc.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Nhất Huy
SĐT hiệu trưởng: 0296.652029
Email hiệu trưởng: thvinhphuoc.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Hòa, Xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3872'0293
Email trường: thcslacquoi.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Mai Trường Thảo
SĐT hiệu trưởng: 0296.3872'0293
Email hiệu trưởng: thcslacquoi.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp An Thạnh, xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.387233
Email trường: thcsletri.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Trí Dũng
SĐT hiệu trưởng: 0296.387233
Email hiệu trưởng: thcsletri.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3893089
Email trường: thcsvinhgia.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Phan Thanh Cần
SĐT hiệu trưởng: 0296.3893089
Email hiệu trưởng: thcsvinhgia.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Khóm An Bình, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3872008
Email trường: thcsttbachuc.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thị Hồng Nguyệt
SĐT hiệu trưởng: 0296.3872008
Email hiệu trưởng: thcsttbachuc.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: http://thcsttbachuc.edu.vn/
Địa chỉ trường: ấp An Nhơn, Xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3894005
Email trường: thcsluongphi.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Trí
SĐT hiệu trưởng: 0296.3894005
Email hiệu trưởng: thcsluongphi.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: http://thcsluongphi.edu.vn/
Địa chỉ trường: Ấp An Thuận, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3874798
Email trường: thcschaulang.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lý Văn Huynh
SĐT hiệu trưởng: 0296.3874798
Email hiệu trưởng: thcschaulang.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Tô Trung, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3874481
Email trường: thanuito.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Hoàng Tạo
SĐT hiệu trưởng: 0296.3874481
Email hiệu trưởng: thanuito.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.6586594
Email trường: thbnuito.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Hương
SĐT hiệu trưởng: 0296.6586594
Email hiệu trưởng: thbnuito.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Huệ Đức, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3873357
Email trường: thacoto.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trầm Minh Cường
SĐT hiệu trưởng: 0296.3873357
Email hiệu trưởng: thacoto.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Sóc Triết, xã Cô Tô , huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3873327
Email trường: thbcoto.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lương Văn Thanh
SĐT hiệu trưởng: 0296.3873327
Email hiệu trưởng: thbcoto.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3892335
Email trường: thatadanh.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Hoàng Nam
SĐT hiệu trưởng: 0296.3892335
Email hiệu trưởng: thatadanh.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Tân Trung, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3892806
Email trường: thbtadanh.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Xuân
SĐT hiệu trưởng: 0296.3892806
Email hiệu trưởng: thbtadanh.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tân An, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3873017
Email trường: thtantuyen.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Bé Năm
SĐT hiệu trưởng: 0296.3873017
Email hiệu trưởng: thtantuyen.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp An Ninh, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0'0296.3 894002
Email trường: thaluongphi.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Văn Dồi
SĐT hiệu trưởng: 0'0296.3 894002
Email hiệu trưởng: thaluongphi.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp An Nhơn, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3894003
Email trường: thbluongphi.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đặng Thị Mến
SĐT hiệu trưởng: 0296.3894003
Email hiệu trưởng: thbluongphi.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Tà On, xã Châu Lăng , huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3874349
Email trường: thachaulang.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Bé Ba
SĐT hiệu trưởng: 0296.3874349
Email hiệu trưởng: thachaulang.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp An Hòa, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0'0296.3874 480
Email trường: thbchaulang.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Văn Lái
SĐT hiệu trưởng: 0'0296.3874 480
Email hiệu trưởng: thbchaulang.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Khóm IV, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3874556
Email trường: thatttriton.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Châu Thanh Nguyên
SĐT hiệu trưởng: 0296.3874556
Email hiệu trưởng: thatttriton.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3874344
Email trường: thbtttriton.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Minh
SĐT hiệu trưởng: 0296.3874344
Email hiệu trưởng: thbtttriton.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3787026
Email trường: thaluongantra.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đoàn Văn Oai
SĐT hiệu trưởng: 0296.3787026
Email hiệu trưởng: thaluongantra.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3787082
Email trường: thbluongantra.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thanh Hòa
SĐT hiệu trưởng: 0296.3787082
Email hiệu trưởng: thbluongantra.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Phước Lợi, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3873377
Email trường: thaolam.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Chau Thanh
SĐT hiệu trưởng: 0296.3873377
Email hiệu trưởng: thaolam.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Phước An, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.6272025
Email trường: thbolam.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Thường
SĐT hiệu trưởng: 0296.6272025
Email hiệu trưởng: thbolam.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Ninh Thuận, xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.6531234
Email trường: thaantuc.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Bá Phẩm
SĐT hiệu trưởng: 0296.6531234
Email hiệu trưởng: thaantuc.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Ninh Thạnh, xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 848400048
Email trường: thbantuc.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Công Thức
SĐT hiệu trưởng: 848400048
Email hiệu trưởng: thbantuc.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Ninh Thuận, xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3771079
Email trường: mgantuc.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Neáng Kim Sanh
SĐT hiệu trưởng: 0296.3771079
Email hiệu trưởng: mgantuc.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tô Thuận, Xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3772824
Email trường: mgnuito.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Neáng Sóc Pha
SĐT hiệu trưởng: 0296.3772824
Email hiệu trưởng: mgnuito.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tân An, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.378508
Email trường: mgtantuyen.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Châu Kim Mai
SĐT hiệu trưởng: 0296.378508
Email hiệu trưởng: mgtantuyen.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp An Thạnh, xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3872172
Email trường: thletri.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Văn Chào
SĐT hiệu trưởng: 0296.3872172
Email hiệu trưởng: thletri.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Âp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3872117
Email trường: thlacquoi.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hình Văn Nghiệp
SĐT hiệu trưởng: 0296.3872117
Email hiệu trưởng: thlacquoi.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3893003
Email trường: thvinhgia.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thanh Hùng
SĐT hiệu trưởng: 0296.3893003
Email hiệu trưởng: thvinhgia.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Khóm An Hòa A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3872137
Email trường: thattbachuc.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hồ Văn Nguyên
SĐT hiệu trưởng: 0296.3872137
Email hiệu trưởng: thattbachuc.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3872186
Email trường: thbttbachuc.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Hữu Hạnh
SĐT hiệu trưởng: 0296.3872186
Email hiệu trưởng: thbttbachuc.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Ấp Vĩnh Thuận, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3872224
Email trường: mglacquoi.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Thị Mỹ Quí
SĐT hiệu trưởng: 0296.3872224
Email hiệu trưởng: mglacquoi.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp An Thạnh, xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3872645
Email trường: mgletri.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hồ Thị Sáu
SĐT hiệu trưởng: 0296.3872645
Email hiệu trưởng: mgletri.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp An Nhơn, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.6556622
Email trường: mgluongphi.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đặng Thị Thu Sương
SĐT hiệu trưởng: 0296.6556622
Email hiệu trưởng: mgluongphi.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tà On, Xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0'02963 874670
Email trường: mgchaulang.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hà Thị Như Thủy
SĐT hiệu trưởng: 0'02963 874670
Email hiệu trưởng: mgchaulang.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Phước Lợi, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.6272045
Email trường: mgolam.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thị Thùy Hương
SĐT hiệu trưởng: 0296.6272045
Email hiệu trưởng: mgolam.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3874375
Email trường: mntttriton.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Thị Kim Biên
SĐT hiệu trưởng: 0296.3874375
Email hiệu trưởng: mntttriton.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3787269
Email trường: mnluongantra.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hiền
SĐT hiệu trưởng: 0296.3787269
Email hiệu trưởng: mnluongantra.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3873633
Email trường: mncoto.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Pha
SĐT hiệu trưởng: 0296.3873633
Email hiệu trưởng: mncoto.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: Ấp Tân Thạnh, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3892463
Email trường: mntadanh.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trương Thị Bích Châu
SĐT hiệu trưởng: 0296.3892463
Email hiệu trưởng: mntadanh.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp An Phước, xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3588788
Email trường: mgvinhphuoc.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Võ Thị Mộng Thủy
SĐT hiệu trưởng: 0296.3588788
Email hiệu trưởng: mgvinhphuoc.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử:
Địa chỉ trường: ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3893198
Email trường: mgvinhgia.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thị Thúy Diễm
SĐT hiệu trưởng: 0296.3893198
Email hiệu trưởng: mgvinhgia.triton.angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3872161
Email trường: mnttbachuc.triton.angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Kim Phê
SĐT hiệu trưởng: 0296.3872161
Email hiệu trưởng: mnttbachuc.triton.angiang.gov.vn
Trang Điện tử: