Tuesday, 11/05/2021 - 19:56|

Danh sách trường trực thuộc Phòng
Địa chỉ trường: Số 556 đường Châu Long, khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc - AG
SĐT trường: 0296.3565296
Email trường: thcsvinhmy.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Mẫm
SĐT hiệu trưởng: 0296.3565296
Email hiệu trưởng: nvmam@angiang.gov.vn
Trang Điện tử: http://thcsvinhmy.edu.vn/
Địa chỉ trường: 149 đường vòng Núi Sam, Khóm Vĩnh Đông 1, Phường Núi Sam, TP Châu Đôc
SĐT trường: '0296.3861260
Email trường: thcstruonggiamo.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đặng Văn Ly
SĐT hiệu trưởng: '0296.3861260
Email hiệu trưởng: dvly@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Tổ 1 - ấp Mỹ An - Xã Vĩnh Châu - TP Châu Đốc
SĐT trường: '0296.3863057
Email trường: thcsvinhchau.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Quang
SĐT hiệu trưởng: 0296.3863057
Email hiệu trưởng: ntquang04@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Đường Tuy Biên, Khóm Vĩnh Tân, Phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, AG
SĐT trường: 0296.562557
Email trường: thcsvinhnguon.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Minh Châu
SĐT hiệu trưởng: 0296.562557
Email hiệu trưởng: thcsvinhnguon.chaudoc@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Số 227, đường kênh 10, tổ 11, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Tế, TPCĐ, AG
SĐT trường: '0296.3571216
Email trường: thcsvinhte.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Minh Tâm
SĐT hiệu trưởng: '0296.3571216
Email hiệu trưởng: thcsvinhte.chaudoc@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Đường Nguyễn Trường Tộ-Châu Long 5 - CPB-TP.Châu Đốc - AG
SĐT trường: 0296.3866311
Email trường: thcsnguyentrai.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hoàng Lệ Quyên
SĐT hiệu trưởng: 0296.3866311
Email hiệu trưởng: hlquyen@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Đường Mậu Thân, Khóm Châu Long 8, Phường Châu Phú B, Châu Đốc
SĐT trường: '0296.3563324
Email trường: thcsthukhoahuan.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Anh
SĐT hiệu trưởng: '0296.3563324
Email hiệu trưởng: thcsthukhoahuan.chaudoc@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Số 151, Tổ 15, Khóm Vĩnh Đông 1, P. Núi Sam, TP Châu Đốc, Tỉnh An Giang
SĐT trường: '0296.3861082
Email trường: thanuisam.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Bùi Văn Thạnh
SĐT hiệu trưởng: '0296.3861082
Email hiệu trưởng: bvthanh01@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Tổ 6, khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.
SĐT trường: 0296.3861613
Email trường: thbnuisam.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Chậm
SĐT hiệu trưởng: 0296.3861613
Email hiệu trưởng: nvcham@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Số 280, khóm Vĩnh Tây 3, phường Núi Sam, TPCĐ
SĐT trường: 0296.3861614
Email trường: thcnuisam.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Bửu Đông
SĐT hiệu trưởng: 0296.3 861614
Email hiệu trưởng: hbdong01@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Khu Dân cư, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3861321
Email trường: thvinhte.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Đắc Nghĩa
SĐT hiệu trưởng: 0296.3861321
Email hiệu trưởng: tdnghia@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Đường Mậu Thân, Khóm Châu Long 8, Phường Châu Phú B, Châu Đốc
SĐT trường: '0296.3868612
Email trường: thlytutrong.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đường Thị Thùy Duyên
SĐT hiệu trưởng: '0296.3868612
Email hiệu trưởng: dttduyen@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Số 113, Khóm Vĩnh Chánh 2, P. Vĩnh Nguơn, Tp. Châu Đốc, An Giang
SĐT trường: 0296.3868611
Email trường: thavinhnguon.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Bùi Tấn Mẫn
SĐT hiệu trưởng: 0296.3868611
Email hiệu trưởng: btman@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 1, Phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, An Giang
SĐT trường: 02963.865.460
Email trường: thbvinhnguon.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thị Thanh Thúy
SĐT hiệu trưởng: 0296.3865460
Email hiệu trưởng: lttthuy04@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Tổ 8 khóm Mỹ Hòa phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, An Giang
SĐT trường: 02963.863609
Email trường: thavinhmy.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Phượng Hồng
SĐT hiệu trưởng: 0296.3863609
Email hiệu trưởng: thavinhmy.chaudoc@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Số 502, đường Châu Long, khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc
SĐT trường: 0296.3867106
Email trường: thbvinhmy.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Ngọc Hạnh
SĐT hiệu trưởng: 0296.3867106
Email hiệu trưởng: thbvinhmy.chaudoc@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: tổ 2, ấp Mỹ An, Xã vĩnh Châu, TP Châu Đốc
SĐT trường: 0296.3863581
Email trường: thvinhchau.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thi Nương
SĐT hiệu trưởng: 0296.3863581
Email hiệu trưởng: ntnuong01@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: SỐ 33, THỦ KHOA NGHĨA, kHÓM 1, PHƯỜNG A TP CHÂU ĐỐC
SĐT trường: 0296.3866379
Email trường: thhoanghoatham.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hồ Minh Hải
SĐT hiệu trưởng: 0296.3866379
Email hiệu trưởng: hmhai@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Số 4, Nguyễn Đình Chiểu, Khóm 4, Phường Châu Phú A, TPCĐ, AG
SĐT trường: 0296.3866403
Email trường: thnguyenhue.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Quốc Thuận
SĐT hiệu trưởng: 0296.3866403
Email hiệu trưởng: tqthuan01@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Số 80, Nguyễn Hữu Cảnh, Khóm 6, phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc
SĐT trường: 0296.3866299
Email trường: thbthungvuong.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thị Thu Sương
SĐT hiệu trưởng: 0296.3866299
Email hiệu trưởng: lttsuong@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Số 02, Trưng Nữ Vương, Châu Quới 3, Phường Châu Phú B, TP Châu Đốc
SĐT trường: 0296.3866205
Email trường: thtrungvuong.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Nga
SĐT hiệu trưởng: 0296.3866205
Email hiệu trưởng: nttnga08@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Số 211, đường Hoàng Diệu, khóm Châu Long 4, P.B, TP Châu Đốc
SĐT trường: 0296.3566205
Email trường: thleloi.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Văn Xuân
SĐT hiệu trưởng: 0296.3566205
Email hiệu trưởng: nvxuan01@angiang.gov.vn
Trang Điện tử: http://thleloi.edu.vn/
Địa chỉ trường: Tổ 6, khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, TPCĐ
SĐT trường: 0296.3568045
Email trường: mgvinhnguon.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Lê Thị Mỹ Khánh
SĐT hiệu trưởng: 0296.3568045
Email hiệu trưởng: ltmkhanh@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Tổ 07, ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc
SĐT trường: 0296.2212272
Email trường: mgvinhchau.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Huỳnh Thị Ngọc Diễm
SĐT hiệu trưởng: 0296.2212272
Email hiệu trưởng: htndiem@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Tổ 9, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Tế
SĐT trường: '0296.3861506
Email trường: mgvinhte.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trần Thị Hậu
SĐT hiệu trưởng: '0296.3861506
Email hiệu trưởng: mgvinhte.chaudoc@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Phố Thương mại Khang An, Phường Châu B, TPCĐ, An Giang
SĐT trường: 0296.3866509
Email trường: mnhoasen.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Hồ Thị Hoàng Lan
SĐT hiệu trưởng: 0296.3866509
Email hiệu trưởng: hthlan@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: TL955A, khóm Vĩnh Chánh, Phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc, Tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3562877
Email trường: thlevantam.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng:
SĐT hiệu trưởng: 0296.3562877
Email hiệu trưởng: thlevantam.chaudoc@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Số 18, Khu dân cư trung tâm hành chính phường Vĩnh Mỹ
SĐT trường: '0296.3565040
Email trường: mgvinhmy.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Trương Thị Minh Tâm
SĐT hiệu trưởng: '0296.3565040
Email hiệu trưởng: ttmtam@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Số 92 đường Thủ Khoa Nghĩa, Khóm 3, phường Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang
SĐT trường: 0296.3866301
Email trường: mghuongduong.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Vương Thị Diễm Phương
SĐT hiệu trưởng: 0296.3866301
Email hiệu trưởng: vndphuong@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Số 34, Quang Trung, Châu Quới 3, Phường Châu Phú B, TPCĐ, tỉnh An Giang
SĐT trường: 0296.3866402
Email trường: mghoahong.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Đặng Kim Tuyền
SĐT hiệu trưởng: 0296.3866402
Email hiệu trưởng: dktuyen@angiang.gov.vn
Địa chỉ trường: Tổ 4, Khóm Vĩnh Tây 3, Phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tình An Giang
SĐT trường: 0296.3861499
Email trường: mnanhduong.chaudoc@angiang.gov.vn
Tên hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Pha
SĐT hiệu trưởng: 0296.3861499
Email hiệu trưởng: mnanhduong.chaudoc@angiang.gov.vn