Sunday, 17/02/2019 - 02:30|
Văn bản liên quan
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở nước ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
28/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)
Ngày ban hành:
27/03/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Ngày ban hành:
30/08/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dụcvà Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Ngày ban hành:
08/03/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực