Monday, 24/02/2020 - 16:25|
Văn bản liên quan
Về việc chọn đơn vị bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Số hiệu:
Ngày ban hành:
01/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vị trí nhân viên Kế toán và nhân viên Y tế của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018
Số hiệu:
Ngày ban hành:
27/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông
Số hiệu:
Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
hông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Số hiệu:
Ngày ban hành:
30/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 1.365
Năm 2020 : 88.327