Friday, 20/07/2018 - 15:05|
Văn bản liên quan
Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông. Năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
26/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.
Ngày ban hành:
11/10/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định phê duyệt đề án xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục ĐH và TCCN giai đoạn 2011 – 2020
Ngày ban hành:
20/09/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
29/06/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực