Tuesday, 18/06/2019 - 06:20|
Văn bản liên quan
Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông
Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
hông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Ngày ban hành:
30/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Ngày ban hành:
30/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Ngày ban hành:
30/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 213
Năm 2019 : 443.502