Thursday, 23/05/2019 - 02:35|
Văn bản liên quan
Hướng dẫn tổ chức Hội thi sáng tạo - tự làm thiết bị dạy học và thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
03/10/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn bổ sung thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
30/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
Ngày ban hành:
20/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện - Thiết bị năm học 2016 – 2017
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 51
Năm 2019 : 223.390