Wednesday, 20/02/2019 - 20:34|
Văn bản liên quan
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vị trí nhân viên Kế toán và nhân viên Y tế của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
27/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông
Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Ngày ban hành:
30/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Ngày ban hành:
30/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực