Monday, 24/06/2019 - 15:50|
Nghị quyết về Thành lập Đoàn giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”
Ngày ban hành:
21/01/6201
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo nghỉ các dịp lễ, tết 2018
Ngày ban hành:
17/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
thông báo thời gian học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn cho học sinh nghỉ tránh bão
Ngày ban hành:
25/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại Hội nghị Giám đốc Sở GDĐT về tiếp tục triển khai việc xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
Ngày ban hành:
22/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề cương tuyên truyền APEC Việt Nam 2017
Ngày ban hành:
05/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
16/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 1.614
Năm 2019 : 471.725