Friday, 23/08/2019 - 01:51|
Ngày ban hành:
05/04/2019
Ngày hiệu lực:
21/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/09/2018
Ngày hiệu lực:
19/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kiểm tra công nhận Thư viện đạt chuẩn - Phòng học bộ môn đạt chuẩn, kiểm tra chuyên đề thư viện, việc thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác nghiệm thu, quản lý, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học năm học 2018 – 2019
Ngày ban hành:
27/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện - Thiết bị Năm học 2018 – 2019
Ngày ban hành:
23/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, khai thác thiết bị dạy học của các phòng học bộ môn
Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 37
Năm 2019 : 629.153