Friday, 16/11/2018 - 02:46|
Văn bản liên quan
Công văn cho học sinh nghỉ tránh bão
Ngày ban hành:
25/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại Hội nghị Giám đốc Sở GDĐT về tiếp tục triển khai việc xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
Ngày ban hành:
22/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề cương tuyên truyền APEC Việt Nam 2017
Ngày ban hành:
05/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
16/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực