Friday, 20/07/2018 - 15:30|
Văn bản liên quan

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở nước ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
28/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Điều chỉnh lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch kiểm tra giám sát việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non tư thục

Ngày ban hành:
05/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch cuộc thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non

Ngày ban hành:
26/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực