Monday, 24/06/2019 - 16:52|
Văn bản liên quan
Kế hoạch “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 – 2027” của ngành giáo dục và đào tạo
Ngày ban hành:
27/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 – 2027” của ngành giáo dục và đào tạo
Ngày ban hành:
27/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
12/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
12/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 1.767
Năm 2019 : 471.878