Tuesday, 22/10/2019 - 21:51|
Văn bản liên quan
Tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019
Số hiệu:
Ngày ban hành:
06/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiếp tục hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019.
Số hiệu:
Ngày ban hành:
06/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VIII năm 2019
Số hiệu:
Ngày ban hành:
20/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang lần thứ VIII năm 2019
Số hiệu:
Ngày ban hành:
20/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 2.033
Năm 2019 : 778.061