Saturday, 20/07/2019 - 14:30|
Văn bản liên quan
Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, khai thác thiết bị dạy học của các phòng học bộ môn
Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc tăng cường cảnh giác, giữ gìn, bảo quản tài sản, thiết bị dạy học, phòng chống cháy nổ
Ngày ban hành:
13/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức Hội thi nhân viên thư viện giỏi lần thứ 9. Năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
18/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kiểm tra công nhận Thư viện đạt chuẩn - Phòng học bộ môn đạt chuẩn, kiểm tra chuyên đề thư viện, việc thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác nghiệm thu, quản lý, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học năm học 2017 – 2018
Ngày ban hành:
30/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 649
Năm 2019 : 579.008