$result;}} ?> Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư ...
Monday, 23/07/2018 - 07:09|
Văn bản liên quan
Tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ (Tiếng Khmer)
Ngày ban hành:
16/10/2009
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
an hành Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
Ngày ban hành:
24/10/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp
Ngày ban hành:
29/06/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn xác định nội hàm, thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS
Ngày ban hành:
10/03/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực