Saturday, 20/07/2019 - 14:54|
Văn bản liên quan
Triển khai Tháng hành động Vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
Ngày ban hành:
16/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai Tháng hành động Vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
Ngày ban hành:
16/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai thực hiện Chương trình truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2018 – 2020
Ngày ban hành:
16/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai thực hiện Quyết định số 1824/QĐ-UBND và Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
16/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 692
Năm 2019 : 579.051