Monday, 30/11/2020 - 18:29|
Văn bản liên quan
Hướng dẫn Sinh hoạt hè 2019
Số hiệu:
Ngày ban hành:
07/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019
Số hiệu:
Ngày ban hành:
06/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập
Số hiệu:
Ngày ban hành:
02/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn triển khai thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Số hiệu:
Ngày ban hành:
24/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 1.643
Năm 2020 : 781.498