Sunday, 17/02/2019 - 02:27|
Văn bản liên quan
Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Ngày ban hành:
30/08/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dụcvà Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Ngày ban hành:
08/03/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
Ngày ban hành:
08/03/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Ngày ban hành:
24/01/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực