Saturday, 19/09/2020 - 03:31|
Văn bản liên quan
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
Số hiệu:
Ngày ban hành:
02/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo
Số hiệu:
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc chọn đơn vị bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Số hiệu:
Ngày ban hành:
01/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vị trí nhân viên Kế toán và nhân viên Y tế của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018
Số hiệu:
Ngày ban hành:
27/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 1.636
Năm 2020 : 610.060