Wednesday, 17/07/2019 - 09:17|
Văn bản liên quan
Triển khai đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người giai đoạn 2018-2020
Ngày ban hành:
14/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người giai đoạn 2018-2020
Ngày ban hành:
14/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường
Ngày ban hành:
14/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường
Ngày ban hành:
14/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 484
Năm 2019 : 572.311