Wednesday, 03/06/2020 - 23:05|
Văn bản liên quan
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường
Số hiệu:
Ngày ban hành:
14/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người giai đoạn 2018-2020
Số hiệu:
Ngày ban hành:
14/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo về việc tổ chức hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019
Số hiệu:
Ngày ban hành:
21/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa"
Số hiệu:
Ngày ban hành:
18/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 1.858
Năm 2020 : 313.783