Tuesday, 21/05/2019 - 16:09|
Văn bản liên quan
Hướng dẫn Hội đồng bộ môn Tiểu học tỉnh An Giang năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
22/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch kiểm tra kết quả triển khai thực hiện công tác Chính trị, tư tưởng năm học 2016 - 2017 và hoạt động năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
19/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn GDMN năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch kiểm tra chuyên môn cấp học mầm non năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
14/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 943
Năm 2019 : 221.689