Sunday, 17/02/2019 - 02:51|
Văn bản liên quan
Kế hoạch kiểm tra kết quả triển khai thực hiện công tác Chính trị, tư tưởng năm học 2016 - 2017 và hoạt động năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
19/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Chính trị, công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2017 – 2018
Ngày ban hành:
11/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025
Ngày ban hành:
28/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Nghị định số 78/2017-NĐ/CP của Chính phủ
Ngày ban hành:
22/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực