Friday, 20/07/2018 - 23:02|
Văn bản liên quan
Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
Ngày ban hành:
19/11/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi
Ngày ban hành:
19/12/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số, Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2016 và kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (26/12/1961 - 26/12/2016)
Ngày ban hành:
30/11/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tuyên truyền phòng, chống bệnh giun, sán cho học sinh tiểu học, trẻ em lứa tuổi mầm non
Ngày ban hành:
23/11/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực