Sunday, 17/02/2019 - 03:27|
Văn bản liên quan
Kế hoạch truyền hình trực tiếp ôn thi THPT Quốc gia năm 2018
Ngày ban hành:
23/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đơn vị THCS Thị trấn Chợ Mới, THCS Võ Ánh Đăng, THCS Long Điền B - Huyện Chợ Mới
Ngày ban hành:
07/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nhắc nhở công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy học do Dự án phát triển GDTHPT 2 cung cấp
Ngày ban hành:
07/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại Cộng đồng cấp xã
Ngày ban hành:
05/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực