Friday, 16/11/2018 - 02:09|
Văn bản liên quan
Đề cương tuyên truyền APEC Việt Nam 2017
Ngày ban hành:
05/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
16/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Tuyên truyền phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
09/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch về việc Biên soạn và xuất bản tạp chí “Thông tin Giáo dục An Giang” Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Ngày ban hành:
26/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực