Friday, 13/12/2019 - 04:05|
Văn bản liên quan
Số hiệu:
Ngày ban hành:
13/10/2016
Ngày hiệu lực:
28/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
Ngày ban hành:
09/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành quy định về liên kết đào tạo đại học
Số hiệu:
Ngày ban hành:
15/03/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Số hiệu:
Ngày ban hành:
20/12/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 137
Năm 2019 : 887.736