Friday, 21/02/2020 - 23:17|
Văn bản liên quan
Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị"
Số hiệu:
Ngày ban hành:
21/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị"
Số hiệu:
Ngày ban hành:
21/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi các cấp giai đoạn 2018 – 2022
Số hiệu:
Ngày ban hành:
12/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi các cấp giai đoạn 2018 – 2022
Số hiệu:
Ngày ban hành:
12/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 1.900
Năm 2020 : 83.524