Thursday, 21/06/2018 - 07:59|
Văn bản liên quan

Hướng dẫn Tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm Hội đồng coi thi - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019

Ngày ban hành:
25/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch công tác của Hội đồng thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Cụm thi 51 - Sở GDĐT An Giang

Ngày ban hành:
25/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2018

Ngày ban hành:
22/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

Ngày ban hành:
21/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực