Sunday, 17/02/2019 - 02:08|
Văn bản liên quan
Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2018
Ngày ban hành:
22/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2018, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học
Ngày ban hành:
18/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hưởng ứng “Chiến dịch những giọt máu hồng” hè năm 2018
Ngày ban hành:
18/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tham gia Cuộc thi “Bác Tôn với Cách mạng Việt Nam và Quê hương An Giang” năm 2018
Ngày ban hành:
16/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực