Monday, 24/02/2020 - 14:24|
Văn bản liên quan
Thanh tra việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy, năm học 2016-2017
Số hiệu:
Ngày ban hành:
08/12/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
Số hiệu:
Ngày ban hành:
13/10/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
Số hiệu:
Ngày ban hành:
27/03/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN THANH TRA VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH
Số hiệu:
Ngày ban hành:
16/10/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 1.059
Năm 2020 : 88.021