Wednesday, 21/10/2020 - 08:56|
Văn bản liên quan
Triển khai đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người
Số hiệu:
Ngày ban hành:
29/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 – 2027” của ngành giáo dục và đào tạo
Số hiệu:
Ngày ban hành:
27/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2018-2019
Số hiệu:
Ngày ban hành:
12/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường tuyên truyền, quảng bá cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019
Số hiệu:
Ngày ban hành:
08/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 834
Năm 2020 : 683.811