Thursday, 23/05/2019 - 01:34|
Văn bản liên quan
Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên
Ngày ban hành:
24/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên
Ngày ban hành:
24/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo
Ngày ban hành:
14/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo
Ngày ban hành:
14/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 49
Năm 2019 : 223.388