Sunday, 17/02/2019 - 02:47|
Văn bản liên quan
Hướng dẫn về việc tổ chức cuộc thi tiếng Anh qua Internet (IOE) năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
02/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn về việc tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet (Violympic) năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
02/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Ngày ban hành:
28/08/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
28/12/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực