Saturday, 25/01/2020 - 05:30|
Số hiệu:
152/TB-SGDĐT
Ngày ban hành:
23/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
89 /KH-SGDĐT
Ngày ban hành:
18/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
85/KH-SGDĐT
Ngày ban hành:
08/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư ban hành Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Số hiệu:
14/2018/TT-BGDĐT
Ngày ban hành:
20/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
Số hiệu:
270/KH-BGDĐT
Ngày ban hành:
02/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo
Số hiệu:
06/HD-SGDĐT
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc chọn đơn vị bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Số hiệu:
293 /SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành:
01/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 44
Năm 2020 : 27.806