Friday, 13/12/2019 - 04:23|
Văn bản liên quan
Số hiệu:
Ngày ban hành:
17/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
Ngày ban hành:
26/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
Ngày ban hành:
11/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Hết hiệu lực
Về việc điều chỉnh thời gian mời thầu gói thầu: Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở nước ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
Số hiệu:
Ngày ban hành:
20/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 143
Năm 2019 : 887.742