Monday, 24/06/2019 - 16:50|
Thông báo kết quả bài thi năng lực và SKKN, NGKHSP ứng dụng-Hội thi GV dạy giỏi
Ngày ban hành:
10/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch truyền hình trực tiếp ôn thi THPT Quốc gia năm 2018
Ngày ban hành:
23/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nhắc nhở công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy học do Dự án phát triển GDTHPT 2 cung cấp
Ngày ban hành:
07/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đơn vị THCS Thị trấn Chợ Mới, THCS Võ Ánh Đăng, THCS Long Điền B - Huyện Chợ Mới
Ngày ban hành:
07/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại Cộng đồng cấp xã
Ngày ban hành:
05/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
Ngày ban hành:
02/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức góp ý cho dự thảo các chương trình môn học, hoạt động giáo dục
Ngày ban hành:
13/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Điều chỉnh lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 1.758
Năm 2019 : 471.869