Monday, 19/08/2019 - 05:18|
Hướng dẫn Hội đồng bộ môn Tiểu học tỉnh An Giang năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
22/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp tỉnh năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
13/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
25/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sử dụng tài liệu “Hoạt động sáng tạo” ở trường tiểu học
Ngày ban hành:
16/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện dự án VNEN và SEQAP ở cấp tiểu học năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
12/07/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
10/02/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
22/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn về việc tổ chức cuộc thi tiếng Anh qua Internet (IOE) năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
02/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 60
Năm 2019 : 622.958